Як «люструються – очищуються» судді Тернопільського міськрайонного суду .Які судді такий і суд!

На  офіційному веб-порталі «судова влада України»  ознайомився із документами  сайту Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області , зокрема тими, що торкаються виконання судом вимог Закону України «Про очищення влади». Нагадаю, що 16.09.2014 року Президент  України підписав згаданий Закон, що був прийнятий  ВРУ для люстрації державних чиновників і недопущення  до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади попереднім Президентом України,  підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини. 

Наказом голови суду № 16 від 04.02.2015 року з 04.02.2015 року  розпочата перевірка достовірності заборон стосовно суддів Тернопільського міськрайонного суду.  Ознайомившись із розділом «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЧАТОК ПЕРЕВІРКИ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ» виявив порушення Закону.  Так судом оприлюднені  власноручні заяви суддів на проведення перевірки та їх  майнових декларації за 2013 рік, що вказані у додатках до цих заяв(всього  подано 24 заяви суддів). У відповідності до вимог п.8 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і  четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» особа, яка підлягає перевірці, зобов’язана  у десятиденний строк  з дня подання початку  проведення перевірки  в органі(суді) подати до відповідного структурного підрозділу документи, в тому числі:
«декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, складений за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Виходячи з викладеного судді суду повинні були у заявах вказати, як додатки майнові декларації за 2014 рік, а не 2013 рік, як це вони зробили. Ознайомившись з усіма деклараціями суддів хочу  відмітити наступне:
1. Суддя Багрій Т.Я., заяву подав 11.02.2015р., декларація  за 2013 рік датована  28.03.2014 року.
2. Суддя Базан Л.Т., заяву подав 04.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 25.03.2014 року.
3. Суддя Брегуляк Ф.Г., заяву подав 05.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 28.03.2014 року.
4. Суддя Братасюк В.М., заяву подав 04.02.2015р, декларація за 2013 рік датована 31.03.2014 року.
5. Суддя Вийванко О.М., заяву подав 09.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 17.03.2014 року.
6. Суддя Воробель Н.П., заяву подала 12.02.2015р., декларація за 2014 рік датована 12.12.2015 року- єдина суддя, яка подала документи у відповідності до вимог Закону.
7 Суддя Герчаківська О.Я., заяву подала 09.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 25.03.2014 року.
8. Суддя Грицак Р.М.(голова суду) заяву подав 05.02.2015р., декларація  за 2013 рік датована 28.03.2014 року.
9. Суддя Гуменний П.П.( заступник голови суду) заяву подав 04.02.2015р., декларація  за 2013 рік датована 31.03.2014 року.
10. Суддя Делікатна Л.В., заяву подала 11.02.2015р., декларація за 2013 рік датована  31.03.2014 року.
11. Суддя Дзюбановський Ю.І., заяву подав 04.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 24.03.2014 року.
12. Суддя Дзюбич В.Л., заяву подав 04.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 31.03.2014 року.
13. Суддя Дуда О.О., заяву подав 10.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 28.03.2014 року.
14. Суддя Кунцьо С.В., заяву подав 09.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 28.03.2014 року.
15. Суддя Ломакін В.Є., заяву подав 10.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 31.03.2014 року.
16. Суддя Магдич О.Г., заяву подав 11.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 31.03.2014 року.
17. Суддя Мостецька А.А., заяву подала 09.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 27.03.2014 року.
18. Суддя Позняк В.М., заяву подав 10.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 26.03.2014 року.
19. Суддя Процько Я.В., заяву подав 04.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 27.03.2014 року.
20. Суддя Ромазан В.В., заяву подав 09.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 28.03.2014 року.
21. Суддя Сливка Л.М., заяву подала 11.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 28.03.2014 року.
22. Суддя Стельмащук П.Я., заяву подав 09.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 20.03.2014 року.
23. Суддя Холява О.І., заяву подав 04.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 31.03.2014 року.
24. Суддя Черніцька І.М., заяву подала 05.02.2015р., декларація за 2013 рік датована 28.03.2014 року.

Отже маємо наявні факти колективного порушення Закону цілим судом. Це ж треба, щоб всі судді(крім судді Воробель НП.) так легковажно підійшли до вивчення цього Закону, що всі як один, на чолі з головою суду, написали заяви у яких вказали, що надають згоду на перевірку відомостей стосовно кожного з них, але у додатку вказали декларацію не за той рік, що встановлено Законом. Це що – халатність суддів, чи спеціально зроблена акція по не оприлюдненню (приховуванню)  декларацій?  Чи може хтось з читачів (крім самих суддів) пояснити,  чому більше, як 20 осіб-суддів, як на диктанті у  школі  пишуть заяви по встановленому взірцю? Що немає клепки у кожного з них?  Якщо один суддя (може заступник голови суду  Гуменний П.П.) написав заяву з помилками, то всі інші, як мавпи повторили?

З другого боку в мене виникло риторичне запитання – якщо до суду попадають документи з  аналогічними порушеннями, чи суд  звертає увагу на них? Однозначна відповідь напрошується-звертає і робить відповідні висновки. Якщо у документі містяться відомості, які не відповідають дійсності- такі документи у суді  до уваги не беруться. Мало того, у кримінальному Кодексі України міститься стаття 366 –  «Службове підроблення», ознаки якої проглядаються у діях всіх (за виключенням одного) суддів суду.

    З викладеного вбачається, що судді у визначений Законом строк подали  до відповідального  за організацію проведення  перевірки , визначеного наказом,  вказані  заяви та декларації, на підставі чого   керівник суду  у відповідності до вимог Закону скерував відповідно до компетенції запити  про проведення перевірки згідно встановленої форми. Строки перевірки суддів,  встановлені Законом минули( 60 днів) у травні п.р., а висновки про наслідки перевірки не оприлюднені(дивно буде, якщо з цими порушеннями будуть оприлюднені висновки про проходження перевірки всіма вказаними суддями без зауважень).  Знов напрошується риторичне запитання-чому голова суду не звернув увагу на масове порушення Закону ним самим та його підлеглими? Може він очолив цю акцію?

    Одночасно,  із вказаними заявами та деклараціями суддів за 2013 рік у згаданому розділі сайту  знаходяться  супровідні листи( якщо можна  так назвати ці оприлюднені папірці)  до майнових  декларацій суддів за 2014 рік. Вказані супровідні листи не містять ні назви юридичної особи до якої скеровується лист, ні адреси її місцезнаходження, ні реєстраційних номерів та дат реєстрації згаданих листів, ні кількості додатків до кожного листа.

Але на кожній копії  такого супровідного листа  стоїть підпис голови суду Грицака Р.М. У кожному такому листі вказано: «Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області надсилає Вам декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру»  за 2014 рік для долучення до запитів про проведення перевірки щодо суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. Аналіз цього документа  викликає ряд запитань:
Чому  цей документ оприлюднений  на сайті – супровідний лист не потребує оприлюднення?
Чому цей документ (якщо його можна назвати документом) не має всіх реквізитів?
Якщо оприлюднені декларації  суддів за 2014 рік, то чому не оприлюднені заяви суддів, у яких в додатку вказані ці декларації за 2014 рік?

Крім того, проведений аналіз дат декларування суддями суду майнових декларацій за 2014 рік.Встановлено, що переважна більшість суддів задекларувала свої доходи за 2014 рік 12.02.2015р.Тільки двоє суддів- Базан Л.Т. та Братасюк В.М.  подали до суду копії майнових декларацій за 2014 рік датовані 12.02.2014 року, що викликає подив та здивування  неуважністю та нехлюйським відношенням голови суду, відповідальними за перевірку та самими суддями до своїх посадових обов’язків .  Хто може пояснити, як можна подати до податкової служби копію декларації за 2014 рік, яка датована 12.02.2014 року? Це що,  знущання над читачами декларацій- громадянами України? Чи це просте розгільдяйство цих суддів? Чому не перевіряють вказані документи ні голова суду Грицак Р.М., ні відповідальні за організацію перевірки – Папроцька Т.М. та Пилипець О.І.? Чому не звертають увагу на цю фальсифікацію документів посадові особи ТУ ДСА України у Тернопільській області, податкові органи? Я висловлю своє припущення- за такі  зарплати у розмірі 300-400 тис грн. в рік, та й ще при  щоденному «засіванні»- такі дії для кожного судді видаються  дріб’язковою забавкою, адже кожен з них знає, що у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, яка єдина спроможна притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності( про кримінальну відповідальність мова не ведеться взагалі, хоч половину суддів потрібно негайно посадити до в’язниці) працює точно такий же суддя, якому теж «засівають» і він буде діяти по принципу «ворон воронові ока не добуде».

З викладеного вбачається, що «очищення»  суддів у Тернопільському  міськрайонному суді відбувається згідно своїх встановлених правил, при  попередньому Президентові України це називалось «по понятію», а тепер називається «люстрація». Закони України для цих чиновників судової влади мабуть це  те саме, що для  зеків на зоні, вони ці Закони ігнорують, для них вони не існують. Так само виходить і у нашому випадку з головою суду Тернопільського міськрайонного суду та його підлеглими суддями. Замість того, щоб  скасувати всі подані заяви суддів, визнати всю попередню процедуру «очищення» незаконною голова суду вживає заходів, щоб  виявленим порушенням Закону надати форму  відповідності  чинному законодавству, без проведення службового розслідування та встановлення причин порушення і притягнення винних до відповідальності.

На самому початку я нагадав для чого проводиться люстрація- очищення чиновників судової влади, які при попередньому  Президентові України чинили судочинство- недопущення  їх  до участі в управлінні  державними справами, якщо вони здійснювали заходи на узурпацію влади, на підрив основ національної безпеки,протиправне порушення прав і свобод людини. Хочу нагадати, що  згідно оприлюдненої  інформації згадані чиновники Тенопільського міськрайонного суду, в тому числі і голова суду працювали на своїх посадах при попередньому урядові.  Якщо вони при люстрації  приховують від оприлюднення свої майнові декларації, не виконують вимог чинного законодавства, щодо «очищення влади», то чи вони спроможні у майбутньому  чесно справляти судочинство? Мабуть зі мною погодиться більшість читачів цих рядків- ні, ці особи не спроможні очиститись від того «корупційного бруду», який налип на них за ці роки. Ви почитайте ці декларації суддів- вони засекречені так нібито  таємні документи- судова влада не хоче оприлюднювати статки суддів, які за словами героя фільму «Іван Васильович змінює професію»  зароблені  «непосильною, чесною» працею ( дві  замшеві куртки, два магнітофони, два позолочені портсигари), тощо). Чи такі дії направлені на очищення- звичайно, що ні?! Чи вони порушують  права і свободи людини- однозначно – так?! Тоді напрошується питання – для чого ця люстрація? Може під її виглядом  створюються нові корупційні схеми- наприклад за довідку про проходження люстрації суддя повинен заплатити в якості певного взносу – сумму з трьома нулями у у.о. ? Чи загрожує корупція національній безпеці- однозначно , так?!

До чого ж ми прийшли? З чого починали- тим і закінчили! На люстрації окремі  чиновники заробили великі статки. А що від того змінилось для простих громадян? Нічого!  

 

Олександр Жуков
М.Львів

https://www.doviru.net

 

Зверніть увагу!

В Україні скасують статус “обмежено придатний”

Вже цього тижня, 4 травня 2024 року, набирає чинності закон про забезпечення прав військових на …

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *